SOLCELLEDREVET KOMPRIMATOR

Komprimator med miljøprofil
Solcelledrevet komprimator som er helt uavhengig av strømnettet!

 

solar mobilkomprimator

Dette er en fullstendig CO2-nøytral løsning på steder hvor det produseres avfall i store mengder: Hyttefelt, festivaler, båthavner, campingplasser, badestrender, utstillinger og idrettsarrangement 

Komprimatoren kommuniserer via et trådløst system slik at man alltid vet komprimatorens lokasjon og om den trenger tømming. På denne måten sparer man unødvendige transportkostnader og er med på å redusere CO2-utslipp.

Komprimatoren kan hentes, tømmes og lastes på kjøretøy med alle former for kroksystemer. Den er sikker, robust konstruert, væsketett og avgir ingen ubehagelig lukt.

 solar komprimator i park Varig komprimator til solenergi indkast solarkomprimator

Det LED-opplyste innkastet er lavt nok til at personer i rullestol kan komme til.  Komprimatoren er enkel å foliere og profilere slik at den skaper mye oppmerksomhet.

Komprimatoren kan tilkobles ekstern strømkilde i de tilfeller hvor den plasseres på steder med liten eller ingen tilgang til sol. På denne måten er maskinen meget fleksibel.