a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Mobile komprimatorløsninger

Avfallskomprimator Varig Husmann

Mobilkomprimator fra Varig - normalt innkast

Mobilkomprimatorer fra Varig Teknikk & Miljø hjelper deg med den daglige håndteringen av avfall. En slik komprimator egner seg til både papp, plast, blandet brennbart m.m.

Komprimator Varig

Mobilkomprimator fra Varig - langt innkast

Mobilkomprimatorer fra Varig Teknikk & Miljø hjelper deg med den daglige håndteringen av avfall. En slik komprimator egner seg til både papp, plast, blandet brennbart m.m.

komprimator til vått avfall fra Varig

Komprimator med pendelpresse - til vått avfall

Denne komprimatoren fra Varig Teknikk & Miljø egner seg spesielt godt til vått avfall. Den kjennetegnes ved sin skjulte hydraulikksylinder og lukket presshode.

mobilkomprimator med skuffelift fra Varig

Mobilkomprimator med skuffelift

Denne komprimatortypen er ideell til alle store og mellomstore virksomheter, hvor det behandles mye avfall.

Sneglkomprimatoren

Skruekomprimator

Denne skruekomprimatoren er avfallsløsningen dersom plassforholdene er trange f.eks. i parkeringshus, kjellerrom eller under bakkenivå.

Komprimator drevet med solenergi

Komprimator drevet med solenergi

Mobilkomprimator med miljøprofil
Sollyset er strømkilden til denne soldrevne Varig komprimatoren. Energien, som er gratis samles inn av monokrystallinske solcellepaneler og lagres i den innebygde batteripakken. Således kan den soldrevne avfallspressen kjøre uavhengig av el-nettet.