Stasjonær komprimator Varig Husmann

STASJONÆR KOMPRIMATOR - ST

Varig fører et bredt program med stasjonære komprimatorer. Fra små manuelt betjente anlegg med begrenset avfallsmengde, til store helautomatiske anlegg som håndterer meget store mengder med avfall.

De kortbyggede stasjonære anleggene fra Varig Teknikk & Miljø leveres med flere størrelser på innfyllingen, avhengig av type og volum avfall som skal behandles. Anleggene har en stor fordel med forholdet mellom totallengden og den meget store innfyllingsåpningen.

Videre utmerker de kortbygde stasjonære anleggene seg ved deres høye presstrykk og med den servicevennlige konstruksjonen som krever minimalt med vedlikehold.

 

ST-SEL-TS50-blau

Anleggene kan også leveres med spesielle presscontainere med hydraulisk dørlukke-funksjon.

Til anlegget fås en rekke ekstrautstyr, som kan monteres på anlegget etter ønske, og som vil lette bruken av maskinen hos den enkelte bruker.