Stasjonære komprimatorløsninger

komprimator med snegl

Komprimator med snegl/skrue

Den robuste og pålitelige skrukomprimator er særdeles velegnet til komprimering av kartong, plastfolie og forskjellig restavfall. Brukervennlig, pålitelig og økonomisk.

komprimator stationær fra Varig Husmann

Stasjonær Varig-komprimator - MP

Kraftig komprimering - stor redusering av volum!
Meget kraftig anlegg til større avfallsmengder. Dette anlegget fra Varig fås i flere størrelser. Kombinert med våre containere, kan det tilpasses det enkelte firmas behov. 

Stasjonær komprimator

Stasjonær Varig-komprimator - ST

Rådgivning og erfaring gir riktige individuelle løsninger, som er tilpasset deres behov.

Varig fører et bredt program innenfor stasjonære komprimatorer. Fra små manuelt betjente anlegg med begrenset avfallsmengde, til store helautomatiske anlegg som klarer meget store mengder med avfall.