Helse, miljø og sikkerhet

Policy
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal være en integrert del av alle Varigs aktiviteter og forretningsdrift. Varig skal vise samfunnsansvar og arbeide aktivt med tiltak som skal bidra til en forsvarlig miljø- og samfunnsmessig utvikling. Nasjonal lovgivning, lokale reguleringer og Varigs bedriftsstandarder skal etterleves. Alle ansatte og leverandører skal bevisstgjøres om sitt HMS-ansvar. Et godt og systematisk HMS-arbeid bidrar til en trygg hverdag, bidrar til lønnsomhet, og styrker bedriftens omdømme.

Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) sier at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Hensikten med systemet er å sikre, at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring.


Kvalitet og miljø
Varig skal ha et velfungerende kvalitet- og miljøstyringssystem. Systemet skal følge lover og forskrifter og skal tilfredsstille de krav som er stilt til ISO 9001:2015 (ledelsessystem for kvalitet), ISO 14001:2015 (standard for miljøledelse) og OHSAS 18001:2017 (styringssystem for arbeidsmiljø).

Kjerneverdier

 • Kundefokus
 • Kompetanse
 • Bærekraft

Vår oppgave er ikke kun å levere de beste og mest holdbare produktene. Det er også vårt mål å ha markedets mest tilfredse kunder. Våre kunder skal ha tillit til oss, våre løsninger og produkter, nå og i fremtiden.

Etiske retningslinjer

Samfunnsansvar

 • Vi skal ta sosiale og miljømessige hensyn i vår daglige drift, også utover å overholde eksisterende lover og regler.

Forretningsetikk

 • Vi skal markedsføre våre produkter og drive handel med integritet.
 • Vi skal arbeide for rettferdige kontraktbetingelser hos alle parter i verdikjeden.

Merverdi

 • Vi skal bidra til at våre kunder og samarbeidspartnere velger de beste løsningene.
 • Vi skal velge bort useriøse kunder og leverandører.

Respekt

 • Vi skal være løsningsorienterte og sette kundens behov i fokus.
 • Vi skal ta vare på og utvikle våre medarbeidere.
 • Vi skal respektere Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og organisasjonens mål og visjoner.